На 15.03.2024 г. в СУ”Елин Пелин”, с. Руен се проведе открит урок с учениците от VIII а клас, в който Математиката среща Психологията. 

 

Урокът “ Окръжност на разбирателството” бе подготвен от г-н Исмаил Селим- главен учител по математика и г-жа Венета Иванова -училищен психолог.Осмокласниците бяха активни, решаваха задачи, участваха в ролеви игри, свързани с емоции, открита комуникация и идеи. Показаха нагледно, че могат да работят в екип. По време на урока визуално се показа комбинацията между математически и психологически перспективи.

 

 

   

 

 

 

 

 

 


Здравна беседа на тема: Менструален цикъл, с преподавател г-жа Кръстина Тодорова и студенти от специалност "Акушерка" при Университет " Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, се проведе вСУ "Елин Пелин" с ученици - момичета от VIII - IX клас.

 

 

 

 


12.02.2024 г. – Открит урок в VIII a клас по Математика на тема: „Дъга от окръжност. Централен ъгъл.“, проведен с г-н Исмаил Селим – главен учител по математика. На урока присъствахa г-жа Димитринка Стоянова - старши експерт по математика от
РУО - Бургас и педагогически специалисти по математика от следните училища:
СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Карнобат, СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат,
ПГТ „Иван Вазов“ к.к. Слънчев бряг, СУ „Любен Каравелов“ гр. Несебър,
СУ „Димитър Полянов“ с. Трънак, СУ „ Отец Паисий“ с. Люляково,
Об.У „ Св.св. Кирил и Методий“ с. Просеник, ОУ „ д-р Петър Берон“ с. Вресово,
СУ „ Христо Ботев“ гр. Сунгурларе, ОУ „ Атанас Манчев“ гр. Айтос,
СУ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Айтос.

  

 

 


      На 12.12.2023г. в Средно училище „Елин Пелин“ – с. Руен с учениците от VIIIВ клас бе проведен открит урок на тема „Наркотиците са навсякъде, но водят наникъде“, подготвен от г-жа Елена Жекова – педагогически съветник и г-жа Хюлия Али – класен ръководител.

      Учениците решаваха казуси, анализираха ситуации, работеха екипно по поставени задачи, достигайки до извода, че безвредни наркотици не съществуват, те са навсякъде, но водят наникъде. Съвместно със своите родители представиха определени ситуации, като пресъздадоха емоциите и преживяванията на зависимите хора и техните близки, както и пагубното въздействие на наркотиците върху човешкия живот.

      На урока присъстваха и учениците от клуб „Ефективен парламент“, които заявиха своята позиция и отношение по темата, като представиха изработени постери.

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 


Днес 10.11.23 г. в СУ "Елин Пелин" село Руен бе проведен специален и нетрадиционен урок по Технологии и предприемачество на тема „Отглеждане на плодове и зеленчуци “ , под мотото "Странджанска туршия за студената зима”. Учител – координатор на урока е г-жа Азизе Сали -старши учител по Технологии и предприемачество, участници са учениците от VI клас. Урокът е с участието на народните певци: Ирена Станкова и Лазар Налбантов , които представиха и приготвиха "Странджанска туршия".

 

  

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 


Днес 18.10.2023 г. се проведе нетрадиционен урок по Технологии и предприемачество с учениците от деветите класове на тема "Държавен бюджет" от госпожа Азизе Сали. Гост - лектор на събитието беше г-жа Фатме Рамадан - народен представител. Урокът протече при голям интерес, учениците взеха активно участие, като показаха знания за бюджета на Република България . Всички останаха изключително доволни от отличното представяне на учениците, които наистина доказаха, че България - това сме ние!

 

  

           

   

Информация