Касов отчет за изпълнението на бюджета за април 2024 година      >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2024 година    >>>>>


Касов отчет за изпълнението на бюджета за март 2024 година      >>>>>


Касов отчет за изпълнението на бюджета за февруари 2024 година      >>>>>


Касов отчет за изпълнението на бюджета за януари 2024 година      >>>>>


Бюджет 2024 година        >>>>>

Информация