Вътрешноинституционална квалификация на учителите  от ПЕКК "ПНЕ" 

 

на тема: Отчитане и обсъждане на резултатите от тест "Входяща диагностика"

 

по учебни предмети от КОО "Природни науки и екология"

 

13.10.2023 г.

 

Информация