5 октомври - Международен ден на учителя 

Днес децата от III група ЦОУД в НЕ на СУ "Елин Пелин" село Руен изработиха картички по случай празника на учителя. Професията „учител“ е достойна за уважение във всички култури и общества, защото изгражда бъдещето на всяка нация.

 Учителите са хората, благодарение на които младите хора се превръщат в личности. Те ги учат да разпознават доброто и справедливостта, да мислят творчески и да вземат самостоятелни решения. 

 

  

  

   

  

   

   

Информация