Днес I, II, III и IV група ЦОУД в НЕ на СУ" Елин Пелин " село Руен проведохме "Организиран отдих и физическа активност" в местността "Курията".Организирахме игри на открито - любими на учениците.Проведохме релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и др., за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им.Допренесохме с действията си и за чистотата на природата, като я почистихме.🍀❤️🍀🍁

 

     

   

  

    

 

 

   

Информация