ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

Клуб: "WEB СВЯТ"
Ръководител: Исмаил Селим

 

Клуб: "СТУДИО „DG РНОТО & WEB DESING"
Ръководител: Тайбе Хилми

 

Клуб: "ДИГИТАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ"
Ръководител: Теодора Тодорова

 

Клуб: "ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ"
Ръководител: Елена Жекова

 

Историчеки клуб: "ПАМЕТ"
Ръководител: Ренета Матева

 

Клуб: "ФИЗИКАТА В НАС И ОКОЛО НАС"
Ръководител: Мария Димитрова

 

 

Клуб: "ДИГИТАЛНА ЕЗИКОВА СЦЕНА"
Ръководител: Емне Ибрям

 

 

Клуб: "РУСКИ КЛУБ"
Ръководител: Татяна Чорбаджийска

 

 

Клуб „Театрална работилница“

Ръководител: Фатме Смаил

 

 

Клуб "Слово и Web сцена"

Ръководител: Юмюгюл Мюмюнова

 

Клуб "Сръчни ръце"

Ръководител: Азизе Сали

 

Клуб: „Визуална комуникация“
Ръководител: Йорданка Гъделова

 

 

Клуб: Богатството на танците“
Ръководител: Гина Калева

 

Мажоретна формация „Сияние“

Ръководител: Гюлтен Хюсеин

 

 

Клуб: "МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ „СТИЛ“
Ръководител: Анифе Хасан

 

 

Клуб: "ШАХМАТ"
Ръководител: Стефан Костадинов

 

 

Група „Слънчеви усмивки“

Ръководител: Хабибе Хюсеинова

 

 

Клуб: "МУЗИКАЛНА ГРУПА „ДЪГА“
Ръководител: Димо Парушев

 

 

 

Информация