🍀 ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ! 🍀

 

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много начини има, за да изразим себе си.

Независимо от това къде живеем и каква религия изповядваме, ние имаме нужда да споделим с другите нашия свят, нашите ценности.

Съпричастни и толерантни сме, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.

Учениците от клуб “Ефективен парламент” в СУ “ Елин Пелин”, с. Руен задават въпроси и водят дискусии на тема: “Толерантност” със своите учители и съученици.

 

Информация