За втора година СУ „Елин Пелин“ - с. Руен организира общински конкурс под наслов

„Българските архитектурни паметници и природни обекти в

макети“, посветен на Националния празник на България – 3 март,

под патронажа на кмета на община Руен - Ахмед Мехмед.

 

ВТОРИ ОБЩИНСКИ КОНКУРС "БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ И ПРИРОДНИ ОБЕКТИ В МАКЕТИ"

НАГРАЖДАВАНЕ

🇧🇬🥇🥈🥉

ЧЕСТИТО ПОБЕДИТЕЛИ!

⭐⭐⭐

Специална награда на Кмета на общ. Руен – г-н Ахмед Мехмед

за Хафисе Мехмедемин от IХв кл., СУ „Елин Пелин“ – с. Руен, за макет „Къща-музей на Димчо Дебелянов“

⭐⭐⭐

Специална награда на Директора на СУ „Елин Пелин“ – с. Руен – г-жа Таня Петрова

за ЦОУД - екипно участие от СУ „Елин Пелин“ – с. Руен, за макет „Къща-музей на Иван Вазов - гр.Сопот"

⭐⭐⭐

Специална награда на комисията за организиране на конкурса при СУ „Елин Пелин“- с. Руен

за екип от ученици VI - VII клас от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Добра поляна, за макет „Улица на революционерите“

⭐⭐⭐

Първа възрастова група

I място - Хабибе Салим, IVкл., ОУ „А. С. Макаренко“ – с. Речица, за макет "Асенова крепост“

II място - Мелис Мехмедемин, II А кл., СУ „Елин Пелин“ – с. Руен, за макет „Шипка“

III място - Месут Адем, IVкл., OУ „Реджеб Кюпчу“ – с. Сини рид, за макет „Чудомирова къща - с. Турия"

Поощрение - Исмаил Хюсеин, IIIкл., ОУ "Реджеб Кюпчю" с. Топчийско, за макет "Вятърна мелница - гр. Несебър"

Поощрение - екипно участие от II- III кл., ОУ "Христо Ботев", с. Череша, за макет "Плевенската панорама"

⭐⭐⭐

Втора възрастова група

I място - екипно участие от V кл., ОУ „Д. Дебелянов“ – с. Снягово, за макет „Паметник на руските освободители“

II място - Хатче Еюб от VIIкл.,СУ „Димитър Полянов“ – с. Трънак, за макет „Възрожденска къща“

III място – екипно участие от V-VI кл., ОУ „Йордан Йовков“ – с. Скалак, за макет „Панорама - Плевенска епопея 1877г."

Поощрение - екипно участие от Vкл., на ОУ "Кл.Охридски" - с.Дъскотна, за макет "Къща музей на Елин Пелин"

⭐⭐⭐

Трета възрастова група

I място - Рабие Смаил от XIг кл., СУ „Елин Пелин“ – с. Руен, за макет „Къща музей на Хаджи Димитър в гр. Сливен“

II място - екипно участие от Xа кл., СУ „Отец Паисий“ – с. Люляково, за макет " Мадарски конник"

III място - Емне Ереджеб от IХа кл., СУ „Елин Пелин“ – с. Руен, за макет "Дяволския мост"

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Информация