Първа презентационна седмица:

 

ПЕКК: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 

11.12.2023 г. - иновативен открит урок в VIII б  и X б клас по Математика на тема: „Квадратен корен, аритметична прогресия - свойства",  проведен с   г-жа Минюрие Сюлейман - учител по математика и г-н Исмаил Селим - главен учител по математика. На урока присъстваха педагогически специалисти от ПЕКК: "Математика и ИТ", главни учители и ръководството на СУ „Елин Пелин“.

 

 

 


11.12.2023 г. - иновативен открит урок в VI б по Математика на тема: "Декартова координатна система. Координати на точка.",  проведен с   г-жа Джеврие Якуб - старши учител по математика и г-жа К. Кирилова - учител по ИТ. На урока присъстваха педагогически специалисти от ПЕКК: "Математика и ИТ", главни учители и ръководството на
СУ „Елин Пелин“.

 

 

Информация