Втора презентационна седмица:
 

ПЕКК: ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

19.01.2024 г. – иновативен открит урок в IX a клас и X a клас по Биология и ЗО и Химия и ООС на тема: „Приложни аспекти на биохимичните знания в следзародишното развитие на многоклетъчните организми в теорията и практиката.“,
осъществен с г-жа Анифе Хасан – главен учител по Биология и ЗО, 
г-жа Павлина Русева – старши учител по Химия и ООС и
 г-жа Иванка Атанасова – старши учител по Химия и ООС

 


16.01.2024 г. – иновативен открит урок в VII a клас по Биология и ЗО и Физика и астрономия на тема: „Магията на цветовете“, осъществен с г-жа Фатме Муса – старши учител по Биология и ЗО и г-жа Мария Димитрова – старши учител по Физика и астрономия

 

Информация