03.03.2024 г. - 146 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

🇧🇬🇧🇬ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!🇧🇬🇧🇬

🇧🇬НИЕ СМЕ БЪЛГАРИЯ!

 

"НИЕ СМЕ БЪЛГАРИЯ!" - под този надслов СУ "ЕЛИН ПЕЛИН" с. Руен чества 3 март - Национален празник на Република България! Присъстваха г-н Ахмед Мехмед - Кмет на Община Руен, г-жа Хатидже Ферад - зам. кмет на Община Руен, г- н Мехмед Хамид- зам. кмет на Община Руен, г-н Невзат Исмаил - Началник на отдел Образование, г-жа Неврие Хасан - Директор на Дирекция СП и г- н Севгин Али - началник РУ - Руен. 🇧🇬

 

 

 

Информация