Трета презентационна седмица:
 

ПЕКК: ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ,  ГРАЖДАНСКО  ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

 

25.03.2024 г. - Иновативен открит урок в Xa и Xб  клас по История и цивилизации, География и икономика и Философия на тема: „Пътуване във времето“,  проведен с  г-жа Хурие Бекир – ст. учител по История и цивилизации, г-жа Тайбе Хюсеин – ст. учител по География и икономика и г-жа Теодора Тодорова– ст. учител по Философия

 


22.03.2024 г. - Иновативен открит урок в V a клас по История и цивилизации на тема: „Богове и герои в древна Елада “,  проведен с  г-жа Ренета Матева – учител по История и цивилизации.

 

 


20.03.2024 г. - Иновативен открит урок в VII a клас по География и икономика на тема: „На  пътешествие в земите на Балкански полуостровна “,  проведен с  г-н Веселин  Костадинов  – учител по География и икономика. 

 

Информация