21 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

Денят – 21-о число на третия месец не е избран случайно, показва, че синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка.
Хората със синдром на Даун могат да изпитват всички чувства и емоции, както и останалите.
Те са много любвеобилни и показват привързаност и обич, затова ги наричат и слънчеви.

 

 

 

 

 

Информация