Организиран отдих и физическа активност на открито,
съчетан с пикник и рисунка на асфалт на тема:
"Пролет иде ".🌞🍀🌞
/I, II , III и IV група ЦОУД в НЕ на СУ "Елин Пелин" село Руен/

 

 

Информация