Традицията е спазена!
Лазаруване - по стар български обичай малки момичета и неомъжени моми стават лазарки, които обикалят по домовете и пеят на стопаните песни за плодородие и здраве на семейството. 
 Учениците от 1а и 2б клас лазаруваха!

 

Информация