Учениците от четвърта група боядисаха яйца за Великден!
Искрено благодарим на госпожа Нели Костова! Която ни разказа за обичая!

 

Информация