ШЕСТА ПРЕЗЕНТАЦИОННА СЕДМИЦА:


ПЕКК "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

 

08.05.2024 г.– иновативен открит урок в VII а клас по Английски език на тема: 
Iou and your food“, проведен с  г-жа Семра Хасан –  учител по Английски език

 


08.05.2024 г.– иновативен открит урок в VIII a клас по Руски език на тема: „Професии“, осъществен с г-жа Веселина Георгиева-Калинова  –  учител по Руски език

Информация