ВАЖНО! 

За родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За учебната 2024/2025 година СУ „Елин Пелин“, с. Руен обявява прием на две паралелки по 24 ученици в клас. 

 

Информация