ВАЖНО! 

 

За родителите на бъдещите петокласници!

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

За учебната 2024/2025 година СУ „Елин Пелин“, с. Руен обявява прием на две паралелки по 26 ученици в клас.

 

 

Информация