ДЗИ

 

 

 

 

20.05.2020г. - Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по

Български език и литература

22.05.2020г. - Втори Държавен зрелостен изпит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година