ДЗИ

 

Училищен план за информационна камапания за ДЗИ

 

 

 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадено заявление за допускане до ДЗИ - срок 01.03 - 19.03.2021г.

 

 

 

 

 

Училищен план на дейностите за организиране и провеждане на ДЗИ през учебната 2020/ 2021 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация