Самостоятелна форма

 

 

Конспекти за учебната 2020/2021 година

 

 

 

Клас Конспекти
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
12 клас

 

 

 

 


 

График на изпитите от редовна сесия през месец Ноември на учебната 2020/2021 година

 

Клас График
7 клас
8 клас
10 клас

11 клас - "Природни науки"

11 клас - "Икономическо развитие"

 

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение

 

Информация