Самостоятелна форма

 

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение

 

Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2021/ 2022 година

 

 

 

Клас Конспекти
6 клас
8 клас - Профил "Природни науки"
9 клас - Профил "Природни науки"
10 клас - Профил "Икономическо развитие"
11 клас - Профил "Природни науки"
11 клас - Профил "Икономическо развитие"
12 клас - Профил "Природни науки"

 

 

 

График за провеждане на изпитите за самостоятелна форма - сесия ноември

 

Клас График
6 клас
8 клас - Профил "Природни науки"
9 клас - Профил "Природни науки"
9 клас - Профил "Икономическо развитие"
10 клас - Профил "Икономическо развитие"
11 клас - Профил "Природни науки"
11 клас - Профил "Икономическо развитие"
12 клас - Профил "Природни науки"

 

Информация