ЗА НАС


РЪКОВОДСТВО

Таня Николова Петрова – Директор
Адем Хюсеин Халил – ЗД по УД
Елена Василева Петрова ЗД по УД
Златка Иванова Николова – ЗД по АСД


ПЕКК „НАЧАЛЕН ЕТАП“

Мюджеля Мустафа Билял – Ст.учител в НЕ, Председател на ПЕКК
Гюлсюм Ереджеб Кадир – Ст.учител в НЕ
Павлета Николаева Каменска Ст.учител в НЕ
Хабибе Хамид Хюсеинова  Учител в НЕ
Севда Минчева Плахова – Ст.учител в НЕ
Гина Иванова Калева – Ст.учител в НЕ
Иванка Станчева Калудова – Ст.учител в НЕ
Гюлтен Неджати Хюсеин – Учител в НЕ
Неделчо Велев Велев – Ст.учител в ЦОУД
Иван Жечев Петков – Ст.учител в ЦОУД
Кремена Стоянова Стоянова Ст.учител в ЦОУД
Шазие Сюлейман Смаил Учител в ЦОУД


ПЕКК "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Димо Стефанов Парушев Ст.учител по БЕЛ, Председател на ПЕКК
Фатме Ибрям Смаил Ст. учител по БЕЛ
Златка Иванова Димитрова – Гл.учител по БЕЛ
Русанка Янкова Германова– Ст.учител по БЕЛ
Станислава Пенева Стаматова Учител по БЕЛ
Наташа Янкова Паспалева Учител по БЕЛ
Хюлия Али Мехмед  Учител по БЕЛ
Анифе Ремзи Мехмед Учител по БЕЛ
Виолета Христова Станчева Ст.учител по БЕЛ


ПЕКК "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Снежана Стефанова Желева  Учител по Руски език, Председател на ПЕКК
Жулиета Павлинова Маринова Учител по Английски език
Емне Ахмед Ибрям  Ст.учител по Английски език
Татяна Ангелова Чорбаджийска Ст.учител по Руски език
Ахмед Иб Мустафа Учител по Английски език
Гюлсюм Тургут Иляз Йосифова  Учител по Руски език

 


ПЕКК "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

Исмаил Ахмед Селим Ст.учител по Математика, Председател на ПЕКК
Радина Ганчева Кенова – Учител по Математика
Джеврие Салим Якуб – Ст.учител по Математика
Тайбе Хилми Хилми – Гл.учител по Информатика  и ИТ
Кадрие Халил Салибрямова Учител по Математика
Красимира  Галинова Щерионова – Ръководител направление „ИКТ“ и учител по ИТ
Минюрие Сервер Сюлейман Учител по Математика


ПЕКК "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"

Павлинка Димитрова Русева Ст.учител по Химия и ООС, Председател на ПЕКК
Григор Средков Йончев – Ст.учител по Биология и ЗО
Анифе Хасан Ахмед – Гл.учител по Биология и ЗО
Мария Георгиева Чанева – Ст.учител по Биология и ЗО
Мария Николова Димитрова – Ст.учител по Физика и астрономия
Фатме Ибрям Муса Ст.учител по Биология и ЗО и Химия и ООС

Иванка Ангелова Атанасова – Ст.учител по Химия и ООС


ПЕКК "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

Тайбе Юмер Хюсеин – Ст.учител по География и икономика Председател на ПЕКК
Хурие Шабан Бекир – Ст.учител по История и цивилизации
Емине Ереджеб Али – Ст.учител по География и икономика
Мария Руменова Христова – Учител по Истории и цивилизации
Веселин Драганов Костадинов Учител по Истории и цивилизации
Стефан Дечков Костадинов Учител по география и икономика
Теодора Влаева Тодорова – Ст.учител по Философски науки


ПЕКК "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И ИЗКУСТВА"

Деница Иванова Желева-Андонова – Учител по Музика, Председател на ПЕКК
Борис Кирязов Николов – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Мариана Савова Николаева – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Себиха Кадир Ахмед– Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Жулиен Карамфилов Пиличев – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Йорданка Вълева Гъделова – Учител по Изобразително изкуство
Азизе Сали – Ст.учител по Технологии и Предприемачество и ДТИ


ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА

Венета Тодорова Иванова Училищен психолог
Нели Николова Костова Ресурсен учител 
Елена Живкова Жекова Педагогически съветник


НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Андреяна Христова Стайкова – Гл. счетоводител
Фатме Хасан Ахмед – Завеждащ административна служба
Назмие Алиева Еминова – Оперативен счетоводител
Зийнеб Мехмед Мустафа Домакин


 

Информация