ЗА НАС


РЪКОВОДСТВО

Таня Николова Петрова – Директор
Адем Хюсеин Халил – ЗД по УД
Елена Василева Петрова ЗД по УД
Златка Иванова Николова – ЗД по АСД


ПЕКК „НАЧАЛЕН ЕТАП“

Хабибе Хамид Хюсеинова– Ст.учител в НЕ, Председател на ПЕКК
Иванка Станчева Калудова – Ст.учител в НЕ
Гюлсюм Ереджеб Кадир – Ст.учител в НЕ
Павлета Николаева Каменска Ст.учител в НЕ
Мюджеля Мустафа Билял   Ст.учител в НЕ
Севда Минчева Плахова – Ст.учител в НЕ
Гина Иванова Калева – Ст.учител в НЕ
Гюлтен Неджати Хюсеин – Учител в НЕ
Неделчо Велев Велев – Ст.учител в ЦОУД
Иван Жечев Петков – Ст.учител в ЦОУД
Кремена Стоянова Стоянова Ст.учител в ЦОУД
Шазие Сюлейман Халил  Ст.учител в ЦОУД

 


ПЕКК "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Димо Стефанов Парушев Ст.учител по БЕЛ, Председател на ПЕКК
Русанка Янкова Германова– Ст.учител по БЕЛ
Фатме Ибрям Смаил Ст. учител по БЕЛ
Виолета Христова Станчева Ст.учител по БЕЛ
Наазан Нурай Яшар  Учител по БЕЛ
Юмюгюл Мехмедова Мюмюнова  Учител по БЕЛ
Хюлия Али Мехмед  Учител по БЕЛ
Ресмие Ержан Шабан  Учител по БЕЛ

 


ПЕКК "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Емне Ахмед Ибрям  Ст.учител по Английски езикПредседател на ПЕКК
Семра Орхан Хасан  Учител по Английски език

Гюлсерен Али Ахмед Учител по Английски език
Татяна Ангелова Чорбаджийска Ст.учител по Руски език

Веселина Гошева Георгиева-Калинова  Ст.учител по Руски език

Гюлсюм Тургут Иляз Йосифова  Учител по Руски език

 

 


ПЕКК "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

Радина Ганчева Кенова – Учител по Математика, Председател на ПЕКК
Тайбе Хилми Хилми – Гл.учител по Информатика  и ИТ
Исмаил Ахмед Селим – Гл.учител по Математика

Джеврие Салим Якуб – Ст.учител по Математика
Минюрие Сервер Сюлейман Учител по Математика
Кадрие Халил Салибрямова Учител по Математика
Катя Димитрова Кирилова – Ръководител направление „ИКТ“ и учител по ИТ

 


ПЕКК "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"

Мария Георгиева Чанева – Ст.учител по Биология и ЗО, Председател на ПЕКК
Анифе Хасан Ахмед – Гл.учител по Биология и ЗО
Фатме Ибрям Муса Ст.учител по Биология и ЗО и Химия и ООС

Григор Средков Йончев – Ст.учител по Биология и ЗО
Павлинка Димитрова Русева Ст.учител по Химия и ООС
Иванка Ангелова Атанасова – Ст.учител по Химия и ООС

Мария Николова Димитрова – Ст.учител по Физика и астрономия

 


ПЕКК "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

Теодора Влаева Тодорова – Ст.учител по Философски науки, Председател на ПЕКК
Емине Ереджеб Али – Ст.учител по География и икономика

Тайбе Юмер Хюсеин 
– Ст.учител по География и икономика

Ахмед Иб Мустафа – Учител по География и икономика
Хурие Шабан Бекир – Ст.учител по История и цивилизации
Ренета Михайлова Матева – Учител по Истории и цивилизации
Станислава Пенева Стаматова – Учител по Истории и цивилизации

Веселин Драганов Костадинов Учител по Истории и цивилизации

 


ПЕКК "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И ИЗКУСТВА"

Деница Иванова Желева-Андонова – Учител по Музика, Председател на ПЕКК
Борис Кирязов Николов – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Мариана Савова Николаева – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Стефан Дечков Костадинов – Учител по Физическо възпитание и спорт
Жулиен Карамфилов Пиличев – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Йорданка Вълева Гъделова – Учител по Изобразително изкуство
Азизе Сервер Сали – Ст.учител по Технологии и Предприемачество и ДТИ

 


ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА

Венета Тодорова Иванова Училищен психолог
Елена Живкова Жекова Педагогически съветник


НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Андреяна Христова Стайкова – Гл. счетоводител
Фатме Хасан Ахмед – Завеждащ административна служба
Зийнеб Мехмед Мустафа Домакин


 

Информация