ЗА НАС


РЪКОВОДСТВО

Таня Николова Петрова – Директор
Адем Хюсеин Халил – ЗД по УД
Елена Василева Петрова - ЗД по УД
Златка Иванова Николова – ЗД по АСД


ПЕКК „НАЧАЛЕН ЕТАП“

Гюлтен Неджати Хюсеин – Учител в НЕ, Председател на ПЕКК
Гюлсюм Ереджеб Кадир – Учител в НЕ
Павлета Николаева Каменска - Ст.учител в НЕ
Иван Жечев Петков– Ст.учител в НЕ
Севда Минчева Плахова– Ст.учител в НЕ
Гина Иванова Калева – Учител в НЕ
Иванка Станчева Калудова – Ст.учител в НЕ
Мюджеля Мустафа Билял – Ст.учител в НЕ
Неделчо Велев Велев – Ст.учител в ЦОУД
Хабибе Хамид Хюсеинова - Учител в ЦОУД
Кремена Стоянова Стоянова - Ст.учител в ЦОУД
Шазие Сюлейман Смаил - Учител в ЦОУД


ПЕКК "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Димо Стефанов Парушев - Ст.учител по БЕЛ, Председател на ПЕКК
Фатме Ибрям Смаил- Учител по БЕЛ
Златка Иванова Димитрова – Гл.учител по БЕЛ
Русанка Янкова Германова– Ст.учител по БЕЛ
Станислава Пенева Стаматова - Учител по БЕЛ
Наташа Янкова Паспалева - Учител по БЕЛ
Светослава Славова Бицкова - Учител по БЕЛ
Лора Станиславова Станчева - Учител по БЕЛ
Виолета Христова Станчева - Ст.учител по БЕЛ


ПЕКК "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Емне Ахмед Ибрям - Учител по Английски език, Председател на ПЕКК
Гюлсюм Мустафа Али - Учител по Английски език
Снежана Стефанова Желева - Учител по Руски език
Татяна Ангелова Чорбаджийска - Ст.учител по Руски език
Емине Неджми Хюсеин - Учител по Английски език

 


ПЕКК "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

Исмаил Ахмед Селим - Учител по Математика, Председател на ПЕКК
Радина Ганчева Кенова – Учител по Математика
Джеврие Салим Якуб– Ст.учител по Математика
Тайбе Хилми Хилми – Главен учител по Информатика  и ИТ
Кадрие Халил Салибрямова - Учител по Математика
Семра Керим Мехмед – Ръководител направление „ИКТ“ и учител по ИТ
Минюрие Сервер Сюлейман - Учител по Математика


ПЕКК "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"

Фатме Ибрям Муса - Ст.учител по Биология и ЗО и Химия и ООС, Председател на ПЕКК
Григор Средков Йончев – Ст.учител по Биология и ЗО
Анифе Хасан Ахмед – Гл.учител по Биология и ЗО
Мария Георгиева Чанева – Учител по Биология и ЗО
Мария Николова Димитрова – Ст.учител по Физика и астрономия
Павлинка Димитрова Русева - Ст.учител по Химия и ООС

      Иванка Ангелова Атанасова – Ст.учител по Химия и ООС


ПЕКК "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

Маргарита Николова Чолакова – Ст.учител по История и цивилизации, Председател на ПЕКК
Хурие Шабан Бекир – Ст.учител по История и цивилизации
Емине Ереджеб Али – Ст.учител по География и икономика
Тайбе Юмер Хюсеин – Ст.учител по География и икономика
Веселин Драганов Костадинов - Учител по Истории и цивилизации
Стефан Дечков Костадинов - Учител по география и икономика
Теодора Влаева Тодорова – Ст.учител по Философски науки


ПЕКК "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И ИЗКУСТВА"

Деница Иванова Желева-Андонова – Учител по Музика, Председател на ПЕКК
Борис Кирязов Николов – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Мариана Савова Николаева – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Себиха Кадир Ахмед– Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Жулиен Карамфилов Пиличев – Ст.учител по Физическо възпитание и спорт
Йорданка Вълева Гъделова – Учител по Изобразително изкуство
Азизе Сали – Учител по Технологии и Предприемачество и ДТИ


ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА

Венета Тодорова Иванова - Училищен психолог
Нели Николова Костова - Ресурсен учител 
Елена Живкова Жекова - Педагогически съветник


НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Андреяна Христова Стайкова – Гл. счетоводител
Фатме Хасан Ахмед – Завеждащ административна служба
Назмие Еминова – Оперативен счетоводител
Зийнеб Мехмед Мустафа - Домакин

Информация