Контакти

ул."Първи май" № 12

с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас

телефон: 0887802068

e-mail:

info-200932@edu.mon.bg

 

 

Информация