ИСТОРИЯ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

     Разгръщайки пожълтелите страници на летописната книга на училището се откроява името на учителя Петър Космев, който през далечната 1915 г. успява да събере 29 деца и да постави началото на образованието в с. Руен. Нова крачка по пътя на образованието е направена през учебната 1939/1940 г., която учениците посрещат в нова сграда. Тогава по предложение на директора Никола Стоев училището получава името на знаменития български писател Елин Пелин. През целия период на своето съществуване училището в с. Руен е средище на прогресивна народна интелигенция, дала значителен принос в развитието на обществения и политически живот на селището.

          Пътят на развитието на училището преминава от начално училище в прогимназия през учебната 1945/1946 г., ЕСПУ през 1981/1982 г., СОУ-1990/1991 г. до днешното
СУ „Елин Пелин“. Историята на училището се пише от поколения учители и ученици, преодолели трудностите на времето и съхранили успехите. И когато тази история се пише повече от един век, това е достоен повод за гордост.


Информация