НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ДНЕС


          През учебната 2020-2021 г. в СУ "Елин Пелин", с.Руен се обучават 832 ученици в 33 паралелки -8 в начален етап на основната образователна степен, 8 в прогимназиален етап на основната образователна степен и 17 в гимназиален етап на средната образователна степен.

          През учебната 2020-2021 г. в гимназиален етап се обучават ученици в профилирани  паралелки с профил "Природоматематически", профил "Технологичен - Предприемачество и бизнес", профил "Природни науки" и профил "Икономическо развитие.

          Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. В училището работят 59 души педагогически персонал и 16 души непедагогически персонал-1 директор, 3 заместник директори, 56 учители, психолог, ресурсен учител, педагогически съветник, Главен счетоводител, оперативен счетоводител, завеждащ административна служба, технически сътрудник, домакин - библиотекар, помощно-обслужващ персонал.

          Обучението и възпитанието на учениците се осъществява в уютни и модерно оборудвани  класни стаи и кабинети. Качественото ниво на подготовка на учениците се измерва с успешната им реализация след завършване на 12 клас.

 


 

 

Интерактивни дисплей замениха дъската в 12 класни стаи и 2 компютърни кабинета. Интерактивните дисплеи са с вградени компютри с включен лиценз за софтуерния продукт MozaBook. Интерактивният LCD дисплей е последно поколение интерактивна технология. Той работи на принципа ‘’All-in-one’’, т. е съчетава интерактивната дъска, проектора и компютъра в едно устройство! Екранът работи чрез инфраред технология – това значи, че не са необходими допълнителни електронни писалки. Мобилност – обикновено интерактивният дисплей е монтиран на мобилна стойка с колелца и позволява ползването му в различни кабинети според случая.