НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ДНЕС

   През учебната 2023 - 2024 година в СУ "Елин Пелин", с. Руен се обучават 802 ученици в 34 паралелки - 8 в начален етап на основната образователна степен, 6 в  прогимназиален етап на основната образователна степен и 20 в гимназиален етап на  средната образователна степен.  
   От учебната 2021-2022 година СУ "Елин Пелин", с. Руен е иновативно.
   През учебната 2023-2024 година в гимназиален етап се обучават ученици в  профилирани  паралелки с профил "Природни науки" и профил "Икономическо  развитие".

 

 

   Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит  учители. В училището работят 60 души педагогически персонал и 16,5 щата непедагогически персонал. В този състав са включени: 1 директор, 3 заместник  директори, 54 учители, психолог, педагогически съветник, главен  счетоводител, оперативен счетоводител, завеждащ административна служба,  технически сътрудник, домакин - библиотекар, помощно-обслужващ персонал.

      

   Обучението и възпитанието на учениците се осъществява в уютни и модерно оборудвани класни стаи и кабинети – изградена Wi-Fi мрежа, 14 интерактивни дъски, дигитална видеостена и два тъчскрийн екрана. Училището разполага с три компютърни кабинета, кабинет по Химия и ООС, кабинет по Биология и ЗО, хранилище по Природни науки, модерен физкултурен салон, училищна библиотека и богат набор от учебни материали по всички учебни предмети.
   През учебната 2021-2022 година възпитаниците на СУ "Елин Пелин" се сдобиха и с кабинет оборудван със  zSpace технология за виртуална, добавена и смесена реалност. Прилагането на иновативни методи на преподаване е в съответствие с новата образователна действителност.

     

   И през учебната 2021 - 2022 година LED видео стената с размери 4x2 метра учители и ученици ще имат възможност да преподават, учат и се забавляват по нов начин, чрез използването на това иновативното технологично решение. Видео стената е съставена от множество малки LED модули (екрани), монтирани на специално проектирана за целта рамка, с цел създаването на огромен екран за предаване на информационно, рекламно или учебно съдържание в най-различни размери, формати и форми. Новото високотехнологично оборудване е разположено в централното фоайе на училището и ще се използва за провеждане на урочна, лекционна и педагогическа дейност или за иновативно и интерактивно организиране на извънкласна дейност. Тя ще бъде неотменна част от провеждането на традиционните празници на училището, тържества и концерти.

     

Информация