Стипендии

 

 

Служебна бележка
Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии за учебната 2020/ 2021 година
Заповед стипендии 2. срок
Информация за стипендии
Заповед стипендии за учебната 2020/ 2021 година
Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии през 2020/2021 учебна година за ученици от гимназиален етап на обучение за 1. учебен срок.
Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии през 2019/2020 учебна година за ученици от гимназиален етап на обучение за 1. учебен срок.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати - образец 1.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - образец 2.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности - образец 3.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици без родители - образец 4.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици с един родител образец 5.
Заявление-декларация за отпускане на еднократна стипендия - образец 6.
Заявление-декларация за отпускане на еднократна стипендия (целева) - образец 7.
План за разпределение на средствата за стипендии по видове

Информация