Стипендии

 


Заповед  за изплащане на стипендии на учениците по видове и срокове

Заповед  стипендии 2. учебен срок
Правила и указания за подаване на документи и отпускане на стипендии през 2018/2019 учебна година за ученици от гимназиален етап на обучение за 2. учебен срок.

Заповед  за изплащане на стипендии за 1. учебен срок на учебната 2018-2019 година

Заявление-декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати - образец 1.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - образец 2.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности - образец 3.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици без родители - образец 4.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици с един родител образец 5.
Заявление-декларация за отпускане на еднократна стипендия - образец 6.
План за разпределение на средствата за стипендии по видове