Бюджет

 

Касов отчет за изпълнението на бюджета за юни 2019 година                                       >>>>>

 

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2019 г.                        >>>>>

 

Касов отчет за изпълнението на бюджета за май 2019 година                                       >>>>>

 

Касов отчет за изпълнението на бюджета за април  2019 година                                   >>>>>

 


 

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2019 г.                        >>>>>


 

Касов отчет за изпълнението на бюджета за месец март 2019 година                                     >>>>>


Касов отчет за изпълнението на бюджета за месец февруари 2019 година                             >>>>>


Касов отчет за изпълнението на бюджета за месец януари 2019 година                                                    >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018 г.      >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2018 г.                        >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2018 г.                        >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 г.                        >>>>>


Бюджет на СУ "Елин Пелин" с.Руен за 2018 г.


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2017 г.                   >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2017 г.                          >>>>> 


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г.                          >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 г.                          >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г.                      >>>>>


Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г.                            >>>>>