Клубове за занимания по интереси

Мажоретна формация "Руенска магия", ръководител: Мариана Николаева


Танцова формация "Настроение", ръководител: Гина Калева


Вокална формация "Сребърни звънчета", ръководител: Пенка Стоянова


Футболен клуб "Шампионите", ръководител: Борис Николов


Волейболен клуб "Динамо", ръководител: Жулиен Пиличев


Клуб "Ефективен парламент", ръководител: Теодора Тодорова