Занимания по интереси

КЛУБ / ГРУПА

НАПРАВЛЕНИЕ

РЪКОВОДИТЕЛ

Web свят

Дигитална креативност

Исмаил Селим

Клуб „DG photo & web desing“

Дигитална креативност

Тайбе Хилми

Клуб „Дигитални исторически пътешествия“

Дигитална креативност

Теодора Тодорова

Клуб „Ефективен парламент“

Дигитална креативност

Елена Жекова

Исторически клуб „Памет“

Дигитална креативност

Ренета Матева

Клуб „Физиката в нас и около нас“

Природни науки

Мария Димитрова

Клуб „Дигитална езикова сцена“

Технологии

Емне Ибрям

Руски клуб

Технологии

Татяна Чорбаджийска

Клуб „Театрална работилница“

Технологии

Фатме Смаил

Сцена и Web слово

Технологии

Юмюгюл Мюмюнова

Клуб „Сръчни ръце“

Технологии

Азизе Сали

Музикална група „Дъга“

Технологии

Димо Парушев

Клуб „Визуална комуникация“

Технологии

Йорданка Гъделова

Клуб „Богатството на танците“

Спорт

Гина Калева

Мажоретна формация „Сияние“

Спорт

Гюлтен Хюсеин

Мажоретен състав „Стил“

Спорт

Анифе Хасан

Клуб „Шахмат“

Спорт

Стефан Костадинов

Група „Слънчеви усмивки“

Спорт

Хабибе Хюсеинова

 

 

 

Информация