Занимания по интереси

КЛУБ/ГРУПА

РЪКОВОДИТЕЛ

WEB СВЯТ

ИСМАИЛ СЕЛИМ

СТУДИО „DG РНОТО & WEB“

ТАЙБЕ ХИЛМИ

КЛУБ „ДИГИТАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ“

ТЕОДОРА ТОДОРОВА

КЛУБ „ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ“

ЕЛЕНА ЖЕКОВА

КЛУБ „ЕКОБИОРАБОТИЛНИЦА“

ПАВЛИНКА РУСЕВА

КЛУБ „МАГИЯТА НА ФИЗИКАТА“

МАРИЯ ДИМИТРОВА

КЛУБ „ДИГИТАЛНА ЕЗИКОВА СЦЕНА“

ЕМНЕ ИБРЯМ

КЛУБ „СЦЕНА И СЛОВО“

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА

РУСКИ КЛУБ

ТАТЯНА ЧОРБАДЖИЙСКА

КЛУБ „БОГАТСТВОТО НА ТАНЦИТЕ”

ГИНА КАЛЕВА

МАЖОРЕТНА ФОРМАЦИЯ „СИЯНИЕ“

ГЮЛТЕН ХЮСЕИН

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ „СТИЛ“

АНИФЕ ХАСАН

КЛУБ „ДИНАМО“ - РУЕН

ЖУЛИЕН ПИЛИЧЕВ

КЛУБ „ШАХМАТ“

СТЕФАН КОСТАДИНОВ

КЛУБ „ШАМПИОНИТЕ”

БОРИС НИКОЛОВ

МУЗИКАЛНА ГРУПА „ДЪГА“

ДИМО ПАРУШЕВ

КЛУБ ЗА МОДЕРНИ ТАНЦИ „МЕГАМИКС“

ДИМО ПАРУШЕВ

 

 

Информация