На 15.02.2019г. в СУ "Елин Пелин" с. Руен в 6 в клас се проведе бинарен урок :
- урок, обединяващ силите на две училища- СУ " Елин Пелин" с. Руен и СУ " Н. Й. Вапцаров" гр. Айтос ;
- урок в 3 направления : География, математика и информационни технологии ;
- урок с 3 учители от двете училища ;
Това иновативно събитие с учениците от 6 в клас премина пред погледа на ръководствата на двете училища, гл. учител, кл. ръководител на класа и учители по география и икономика, математика и информационни технологии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация