Училищна кампания

 

"Не" на агресията!

 

"Не" на тормоза!

 

 

Във връзка със зачестилите агресивни прояви в училищата в СУ "Елин Пелин", с. Руен ще се проведе училищна

кампания "Не" на агресията!"Не" на тормоза!

 

В периода от месец март до месец май 2019 с тези дейности учители и ученици от училището ще изразят своята

позиция, че не толерират тормоза в училище.