График за провеждане на класни и контролни работи ГЕ за    II-ри срок за учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на класни и контролни работи ПГЕ за II-ри срок за учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на ДЧК за консултиране на ученици и родители и работа с училищна документация за II-ри срок за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на консултации за учениците по учебни предмети за II-ри срок за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на ФВС за I срок на учебната 2022/2023 година
Списък на учебници за учебната 2022/2023 година
Организация на учебния ден през учебната 2022/2023 година
Седмично разписание през учебната 2022/2023 година
График за провеждане на консултации за учениците по учебни предмети за I-ви срок за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на ДЧК за консултиране на ученици и родители и работа с училищна документация за I-ви срок за учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на класни и контролни работи ПГЕ за I-ви срок за учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на класни и контролни работи ГЕ за I-ви срок за учебната 2022/ 2023 година

 

Информация