График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /ДНЕВНА ФОРМА/ в V клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година 
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /ДНЕВНА ФОРМА/ в VI клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година 
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /ДНЕВНА ФОРМА/ в VII клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година 
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /ДНЕВНА ФОРМА/ в VIII клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година 
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /ДНЕВНА ФОРМА/ в IX клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година 
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /ДНЕВНА ФОРМА/ в X клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година 
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА/ в IV клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година 
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА/ в VII клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА/ в VIII клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА/ в X клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на II-ра поправителна сесия на ученици /САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА/ в XI клас/месец Август за учебната 2022/ 2023 година

Списък на класирани и записани ученици за I клас на учебната 2023/2024 година

АНКЕТНА КАРТА за родители по проект "Иновативно училище"

АНКЕТНА КАРТА за ученици по проект "Иновативно училище"

График за провеждане на I-ва поправителна сесия на ученици в V клас/месец юли за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на I-ва поправителна сесия на ученици в VI клас/месец юли за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на I-ва поправителна сесия на ученици в VII клас/месец юли за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на I-ва поправителна сесия на ученици в VIII клас/месец юли за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на I-ва поправителна сесия на ученици в IX клас/месец юли за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на I-ва поправителна сесия на ученици в X клас/месец юли за учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на класни и контролни работи ГЕ за    II-ри срок за учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на класни и контролни работи ПГЕ за II-ри срок за учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на ДЧК за консултиране на ученици и родители и работа с училищна документация за II-ри срок за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на консултации за учениците по учебни предмети за II-ри срок за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на ФВС за I срок на учебната 2022/2023 година
Списък на учебници за учебната 2022/2023 година
Организация на учебния ден през учебната 2022/2023 година
Седмично разписание през учебната 2022/2023 година
График за провеждане на консултации за учениците по учебни предмети за I-ви срок за учебната 2022/ 2023 година
График за провеждане на ДЧК за консултиране на ученици и родители и работа с училищна документация за I-ви срок за учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на класни и контролни работи ПГЕ за I-ви срок за учебната 2022/ 2023 година

График за провеждане на класни и контролни работи ГЕ за I-ви срок за учебната 2022/ 2023 година

 

 

 

 

 

 

 

Информация