Допълнително обучение по Български език и литература, с ръководители на групи:

 • Гюлсюм Кадир - Старши учител в НЕ;
 • Иван Петков - Старши учител в НЕ;
 • Севда Плахова - Старши учител в НЕ;
 • Иванка Калудова - Старши учител в НЕ;
 • Мария Христова - Учител по БЕЛ в ПГЕ;
 • Светослава Бицкова - Учител по БЕЛ в ПГЕ;
 • Златка Димитрова - Учител по БЕЛ в ПГЕ.

 

 

Допълнително обучение по Математика, с ръководители на групи:

 • Гина Калева - Учител в НЕ;
 • Минчо Костов - Старши учител в НЕ;
 • Павлета Каменска - Старши учител в НЕ;
 • Райчо Белев - Старши учител в НЕ;
 • Джеврие Якуб - Старши учител по Математика в ПГЕ;
 • Кадрие Салибрямова - Учител по Математика в ПГЕ;
 • Исмаил Селим - Учител по Математика в ПГЕ.

Информация