Обява за работно място за образователен медиатор и/ или социален работник

в средно училище "Елин Пелин" - с. Руен

Обява за работно място за образователен медиатор и/ или социален работник

в средно училище "Елин Пелин" - с. Руен

Процедура за подбор на образователен медиатор и/ или социален работник

в средно училище "Елин Пелин", с. Руен

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

учебна 2020/2021 година

 

Клас Група за допълнително обучение по... Ръководител
1 Български език и литература Гюлсюм Кадир
2 Математика Гюлсюм Кадир
3 Iа, б Български език и литература Павлета Каменска
4 IIа Математика Мюджеля Билял
5 IIб Български език и литература Иванка Калудова
6 IIб Математика Иванка Калудова
7 IIIа, б Български език и литература Гина Калева
8 IIIа, б Математика Гюлтен Хюсеин
9 IVа, б Български език и литература Иван Петков
10 IVа, б Математика Севда Плахова
11 Български език и литература Станислава Стаматова
12 Математика Кадрие Салибрямова
13 VIа Български език и литература Виолета Станчева
14 VIб Български език и литература Наташа Паспалева
15 VIIа Български език и литература Станислава Стаматова
16 VIIа Математика Джеврие Якуб
17 VIIб Български език и литература Наташа Паспалева
18 VIIб Математика Джеврие Якуб
19 VIIIа Български език и литература Светослава Бицкова
20 VIIIб Български език и литература Светослава Бицкова
21 VIIIв Български език и литература Елена Жекова
22 VIIIг Български език и литература Елена Жекова
23 IХа Български език и литература Виолета Станчева
24 IХб Български език и литература Виолета Станчева
25 IХв Български език и литература Хурие Бекир
26 IХв Математика Кадрие Салибрямова
27 IХг Български език и литература Хурие Бекир
28 Ха Български език и литература Татяна Чорбаджийска
29 Ха Математика Исмаил Селим
30 Български език и литература Димо Парушев
31 Математика Исмаил Селим
32 Български език и литература Лора Станчева
33 Математика Минюрие Сюлейман
34 Български език и литература Лора Станчева
35 Математика Минюрие Сюлейман
36 XIа Български език и литература Наташа Паспалева
37 XIб Български език и литература Фатме Смаил
38 XIв Български език и литература Фатме Смаил
39 XIг Български език и литература Татяна Чорбаджийска
40 XIIа Български език и литература Златка Димитрова
41 XIIб Български език и литература Хурие Бекир
42 XIIв Български език и литература Златка Димитрова

 

 


 

 

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

учебна 2019/2020 година

 

Група/клас Програма за допълнително обучение по... Ръководител
1 I Български език и литература Гина Калева
2 I Математика Гюлтен Хюсеин
3 II Математика Фатме Хасан
4 II Български език и литература Иван Петков
5 III Български език и литература Павлета Каменска
6 III Математика Гюлсюм Кадир
7 IV Български език и литература Иванка Калудова
8 IV Математика Мюджеля Билял
9 Va Български език и литература Десислава Кесова
10 Български език и литература Десислава Кесова
11 Va Математика Радина Кенова
12 Математика Джеврие Якуб
13 VI I-ва Български език и литература Гергана Бялкова
14 VI II-ра Български език и литература Яшарие Балджи
15 VI Математика Минюрие Сюлейман
16 VII Английски език Галина Атанасова
17 VII I-ва Български език и литература Димо Парушев
18 VII II-ра Български език и литература Хурие Бекир
19 VII I-ва Математика Кадрие Салибрямова
20 VII II-ра Математика Исмаил Селим
21 VIII I-ва Български език и литература Фатме Смаил
22 VIII II-ра Български език и литература Ваня Пеева
23 VIII III-та Български език и литература Ваня Пеева
24 VIII Истории и цивилизации Маргарита Чолакова
25 VIII Химия и опазване на околната среда Павлинка Русева
26 VIII Физика и астрономия Мария Димитрова
27 IX I-ва Български език и литература Фатме Смаил
28 IX II-ра Български език и литература Яшарие Балджи
29 IX Химия и опазване на околната среда Иванка Атанасова
30 IX Физика и астрономия Мария Димитрова
31 Xб I-ва Български език и литература Златка Димитрова
32 Xв II-ра Български език и литература Златка Димитрова
33 X Философия Теодора Тодорова
34 X Математика Джеврие Якуб
35 XIа I-ва Биология и здравно образование Анифе Хасан
36 XIв II-ра Биология и здравно образование Анифе Хасан
37 XIб I-ва Български език и литература Светослава Бицкова
38 XIв II-ра Български език и литература Светослава Бицкова
39 XIIa I-ва Български език и литература Русанка Германова
40 XIIa II-ра Български език и литература Русанка Германова
41 XII I-ва Биология и здравно образование Мария Чанева
42 XII II-ра Биология и здравно образование Мария Чанева
43 XIIв I-ва География и икономика Емине Али
44 XIIв II-ра География и икономика Емине Али

 

Информация