КЛЕТВА НА УЧИЛИЩНИТЕ ДЕПУТАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация