Проект "Подкрепа за успех"

 

1 клас Математика

Ръководител: Гюлтен Хюсеин

 

 

 

 


 

2 клас Български език и литература

Ръководител: Иван Петков

 

 


4 клас Български език и литература

Ръководител: Иванка Калудова

 

 

 


 

4 клас Математика

Ръководител: Мюджеля Билял

 

 

 


 

Първа група, 5 клас Български език и литература

Ръководител: Даниела Георгиева

 

 


 

 

Втора група, 5 клас Български език и литература

Ръководител: Даниела Георгиева

 

 


 

5 клас Математика

Ръководител: Радина Кенова

 

 


 

 

Първа група, 6 клас Български език и литература

Ръководител: Гергана Бялкова

 

 


 

 

Втора група, 6 клас Български език и литература

Ръководител: Яшарие Балджи

 

 


 

 

6 клас Математика

Ръководител: Минюрие Сюлейман

 

 


 

 

Втора група, 7 клас Български език и литература

Ръководител: Хурие Бекир

 

 


 

 

Първа група, 7 клас Математика

Ръководител: Кадрие Салибрямова

 

 


 

 

Втора група, 7 клас Математика

Ръководител: Исмаил Селим

 

 


 

 

Първа група, 8 клас Български език и литература

Ръководител: Фатме Смаил

 

 


 

 

8 клас Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Павлинка Русева

 

 


 

 

Първа група, 9 клас Български език и литература

Ръководител: Фатме Смаил

 

 


 

 

Втора група, 9 клас Български език и литература

Ръководител: Яшарие Балджи

 

 


 

 

9 клас Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Иванка Атанасова

 

 


 

 

Първа група, 9 клас Биология и здравно образование

Ръководител: Анифе Хасан

 

 


 

 

Втора група, 11 клас Биолгия и здравно образование

Ръководител: Анифе Хасан

 

 


 

 

Първа група, 11 клас Български език и литература

Ръководител: Светослава Бицкова

 

 


 

 

Втора група, 11 клас Български език и литература

Ръководител: Светослава Бицкова

 

 


 

 

Първа група, 12 клас Български език и литература

Ръководител: Русанка Германова

 

 


 

 

Втора група, 12 клас Български език и литература

Ръководител: Русанка Германова

 

 


 

 

Втора група, 12 клас Биология и здравно образование

Ръководител: Мария Чанева

 

 


 

 

12 клас География и икономика

Ръководител: Емине Али

 

Информация