Обучение в електронна среда

 

 

Заповед №1801/ 18.05.2020г. завършване на учебната 2019/2020 година на учениците със специални образователни потребности от СУ "Елин Пелин", с. Руен

 

 

Заповед №1751/ 14.04.2020г. за утвърждаване на дневен режим и седмично разписание - график за провеждане на обучение в електронна среда за периода от 21.04.2020г. до 13.05.2020г. в СУ "Елин Пелин", с. Руен

 


 

 

Седмично разписание - график по класове и паралелки за периода от 21.04.2020г. до 13.05.2020г. 

 

Начален етап

 

Прогимназиален и гимназиален етап

 

 


 

Заповед №1566/ 27.03.2020г. за утвърждаване на примерен график за работа на училищния психолог и педагогическия съветник в е-среда

 


 

Заповед №1563/ 26.03.2020г. за утвърждаване на дневен режим и седмично разписание - график за провеждане на обучение в електронна среда за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г. в СУ "Елин Пелин", с. Руен

 


 

 

Заповед №1553/ 13.03.2020г. за поддържане на непрекъснатостта на обучението на активна комуникация между учителите, учениците и родителите от СУ "Елин Пелин, с. Руен

 

 


 

Седмично разписание - график по класове и паралелки за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г. 

 

Начален етап

 

Прогимназиален и гимназиален етап

 


 

 

Заповед №1528/ 13.03.2020г. за утвърждаване на дневен режим и седмично разписание - график за провеждане на обучение в електронна среда в СУ "Елин Пелин", с. Руен

 


 

Заповед №1529/ 13.03.2020г. за поддържане на непрекъснатостта на обучението в СУ "Елин Пелин, с. Руен

 


 

 

Седмично разписание - график по класове и паралелки за периода от 16.03.2020г. до 29.03.2020г. 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас