Чест ит 24 май!

Днес от белязваме Деня на българскат а просвет а, култ ура и славянска писменост

Всяка година 24 май, ут върдил се кат о най-свет лия, най-съкровения, най-българския празник, идва с блясъка на своят а т ържест веност.. Това е денят на буквит е, на просвет ат а, на духа. И на гордост т а на поет а, написал „че и ний сме дали нещо на свет а – на вси славяни книги да чет ат.“. Това е денят , в койт о по-емоционално усещаме себе си кат о неделима част от свет овнат а цивилизация. Защот о българскот о слово от древни времена има своят а писменост , своя знак върху култ урнот о минало, наст ояще и бъдеще на свет а. В т ози ден пеем химна на Кирил и Мет одий, защот о 24 май е символ на дост ойнст во, т радиция и духовност..

 

 

 

 

 

В края на Месеца на българскот о образование ученицит е от СУ „Елин Пелин“ от белязват най-свет лия български празник с песни, ст ихове, рисунки, венци и много, много усмивки и цвет я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-малкит е ученици от  начален ет ап изразяват своят а признат елност към делот о на свет ит е брат я чрез  рисунки, карт ички и хубави ст ихове, изречени с любов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученицит е от VIВ кл. и 11кл. от правят  искрен поздрав за празника на руски и на английски език.

 

 

 

 

 

 

Красивит е рисунки, карт ички, колажи и снимки на т радиционнит е за празника венци  ни помагат да усет им духа и наст роениет о на свет лия 24 май.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т ози ден се прекланяме  пред учит елит е, коит о с душа и слово всеот дайно и неуморно изграждат духовнат а крепост на знаниет о! Думи на благодарност към учит елит е от СУ “Елин Пелин“, коит о с любов и пост оянст во градят , учат , възпит ават , звучат в посланият а на малки и големи ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т ози ден казваме „На добър час!“ на дванадесет окласницит е от нашет о училище. Последният звънец за т ях вече удари! Изпращаме ги с пожелание успешно да преодоляват т рудност ит е, да бъдат победит ели и никога да не забравят  СУ „Елин Пелин“ с.Руен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 МАЙ – ПРАЗНИК НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

 

На 11 май  България  почита Светите равноапостоли Кирил и Методий.

Ден, в който се прекланяме пред великото им просветителско  дело и принос към славянската култура.

 

 

 

 

 

Своят дълбок поклон и признателност към величието и значимостта на делото на двамата равноапостоли отправят учениците на СУ „Елин Пелин“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако вече първолаче,

знаеш буквите до тук

браво значи, за това че

учен си, а не неук!

Макар и виртуален, празникът на буквите в 1А класи 1Б клас е очакван и вълнуващ за първокласниците и техните учители.

 

 

 

 

 

 

Българската азбука е не само символ на нашата национална идентичност,, тя е и огромно богатство за писменото слово в света и повод за заслужена гордост..

 

 

 

ю

 

 

 

 

Върви, народе възродени...

Празникът на светите братя Кирил и Методий е немислим без този химн, в който по уникален начин е описана историята на българската писменост и жаждата на българския народ за знание и просвета.

 

 

 

 

На 11 май отдаваме почит към учителите – пазители на българския дух и слово и продължители на делото на равноапостолите Кирил и Методий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА И ДЕН НА ПОБЕДАТА

 

Ден на Европа, в многообразната шир

 

обединява живота на държави за мир!

 

Празник за мъдрост и преходът нов

 

учи ни на единство и на любов!

 

            Ден на Европа, днес тук и сега

 

            честваме в Руен с всички деца!

 

На този ден преди 75 години приключва една от най - кръвопролитните войни в историята на човечеството, а 5 години по - късно е направена и първата стъпка към постигането на траен мир  чрез създаването на Европейския съюз.

В днешния празничен ден, учениците на СУ „Елин Пелин“ с рисунки, снимки и колажи  припомнят символите и идеите на Обединена Европа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 май е символ на Обединена Европа наред със синьото знаме със златни звезди, Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен и единната валута евро. Денят на Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави. Това е още един начин хората от различни нации да се чувстват обединени европейци.Учениците от ПГЕ и ГЕ разказват за създаването и бъдещето на ЕС и символично отправят послания за мир и солидарност на европейските народи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днес е ДЕН НА ПОБЕДАТА!

Да сведем глава пред милионите загинали за свободата!

Да си пожелаем спокойно бъдеще в една силна и просперираща Европа!

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец май - месецът, в който България отбелязва най-красивите си празници.

В трудната ситуация на извънредно положение ние, учители и ученици, с поредица от инициативи ще почетем дати и събития, които носят силата на българския дух и вярата в бъдещето ни.

 

 

6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия

6 май – Гергьовден, Хъдърлез, Едерлези

Гергьовден - имен ден,

или Свети Георги е за мен.

За легенди и добри дела

или Ден на храбростта.

Хъдърлез и Едерлез

всички празници са днес.

Дали ще е агне - то

или армия и тържество,

все празнуваме сега,

всички ние по света!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден Гергьовден е!

Полята вредом се раззеленили.....

С рисунки, колажи, снимки и видеа, учениците отбелязват един от най-хубавите пролетни празници, свързан с пробуждането на природата. Гергьовденски поздрав отправят учениците от 1кл., 3Акл., 4 ЦДО-група,7Вкл., 11Акл., 11Бкл., 12Бкл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гергьовден е! Един от най-тачените празници, както от християни, така и от мюсюлмани. Свети Георги - светецът на две религии. Сред мюсюлманите в България денят е известен под името Хъдърлез. Едерлез е  празник и за ромите в България. Макар и с различни имена радостта на хората на този ден е една и съща – радостта от победилата пролет и настъпващото лято.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велик е нашият войник!
Велик, велик, велик!
Измокрен, гладен, уморен,
Без отдих би се ден и нощ,
Бърдата цепи разярен
Със страшния си вик "на нож!"

На 6 май честваме деня на храбростта и празника на Българската армия. Героизма на българските войни в битките и героите в днешно време почитат  учениците от 10Бкл. и 8Акл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хубав ден Гергьовден с живи руенски картини от Клуб „Дигитални исторически пътешествия“!

 

 

 

 

 

 

1-ВИ МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДА

В създадената за обучение онлайн среда

отбелязваме днес Деня на труда!

Нас учат ни учители творци

да сбъдваме от малки нашите мечти.

Професия в живота си да изберем

достойно на нея ние да се отдадем!

Да се потрудим с нашите ръце

с усмивка и добро сърце!

 

 

 

 

 

В ежедневието дори на по-малките ученици от  1-ви , 2-ри и 5-ти клас  присъстват трудовите задължения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празничният ден започва със здравословна първомайска закуска и сладкиши, приготвени от сръчните ръце на учениците от Клуб „Биофото“ и Клуб „ Биопътешествие“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Празнични честитки с рисунки, колажи , плакати отправят учениците от 11В кл., 12А кл.и 6А кл. В карикатури и комикси учениците от 8А кл. поглеждат с „намигване“ и усмивка към общите ни усилия , за да се осъществи „Един онлайн учебен ден“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Честит 1-ви май ! -звучи на руски език и на английски език от ученици от 7А кл., 10А кл. и 11Б кл.

 

 

 

 

„Моята мечта, моята професия, моето бъдеще!“- учениците от 2Акл., 3А кл.,5кл. и 11Акл. споделят своите мечти , отдават почит към трудещите се, защото всички професии са значими и необходими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Учим, трудим се, творим – към мечтите си вървим!“ – това е посланието на учениците от 9Б кл. и 10Б кл., които в своите видеа споделят народни мъдрости за труда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация