Допълнителен график на учебното време, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката и във връзка с решение на педагогическия съвет
Правила за работа в условията на COVID-19 за учебната 2020/2021 година
План за действие за осигуряване на безопасна среда на обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година
Правила за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година

 

Информация