Правила за работа в условията на COVID-19 за учебната 2021/2022 година
План за действие за осигуряване на безопасна среда на обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2021/2022 година
Правила за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 година