Правила за работа в условията на COVID-19 за учебната 2022/2023 година
План за действие за осигуряване на безопасна среда на обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2022/2023 година

 

Информация