Заповед №196/ 28.10.2020г. за обучение от разстояние в електронна среда за учениците от гимназиален етап за периода от 29.10.2020г. до 11.11.2020г.
Заповед №197/ 28.10.2020г. за утвърждаване на дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда за периода от 29.10.2020г. до 11.11.2020г.
Заповед №319/ 10.11.2020г. за обучение от разстояние в електронна среда за учениците от прогимназиален етап 5-7 клас.
Заповед №320/ 10.11.2020г. за утвърждаване на дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда за периода от 11.11.2020г. до 20.11.2020г.
Заповед №336/ 11.11.2020г. за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда с учениците от 6-12 клас
Заповед №345/ 11.11.2020г. за утвърждаване на дневен режим за учениците от 6-12 клас в СУ "Елин Пелин", с. Руен за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда от 12.11.2020г. - 25.11.2020г.
Заповед №402/ 27.11.2020г. за обучение от разстояние в електронна среда за периода 30.11.2020г. - 21.12.2020г.
Заповед №403/ 27.11.2020г. за утвърждаване на дневен режим за периода 30.11.2020г. - 21.12.2020г.
Заповед №586/ 18.12.2020г. за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от 1-6 клас за периода 04.01.2021г. - 15.01.2021г.
Заповед №592/ 18.12.2020г. за утвърждаване на дневен режим за провеждане на дейности за обща подкрепа - компенсиращи мерки за периода 04.01.2021г. - 15.01.2021г.
Заповед №601/ 04.01.2021г. за обучение от разстояние в електронна среда за периода 04.01.2021г. - 31.01.2021г.
Заповед №602/ 04.01.2021г. за утвърждаване на дневен режим за периода 04.01.2021г. - 31.01.2021г.
Заповед 742/ 01.02.2021г. за обучение от разстояние в електронна среда за периода 04.02.2021г. - 17.03.2021г.
Заповед №743/ 01.02.2021г. за утвърждаване на дневен режим за периода 04.02.2021г. - 17.02.2021г.
Заповед 922/ 11.03.2021г. за обучение от разстояние в електронна среда за периода 12.03.2021г. - 26.03.2021г.
Заповед №923/ 11.03.2021г. за утвърждаване на дневен режим за периода 12.03.2021г. - 26.03.2021г.
Заповед 963/ 31.03.2021г. за обучение от разстояние в електронна среда за периода 01.04.2021г. - 07.04.2021г.
Заповед №964/ 31.03.2021г. за утвърждаване на дневен режим за периода 01.04.2021г. - 07.04.2021г.
Заповед 1046/ 09.04.2021г. за обучение от разстояние в електронна среда за периода 12.04.2021г. - 29.04.2021г.
Заповед №1047/ 09.04.2021г. за утвърждаване на дневен режим за периода 12.04.2021г. - 29.04.2021г.

 

Информация