Правила за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 година
Екип за подкрепа при организиране на обучение в електронна среда от разстояние
Условия и ред за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за отделен ученик за учебната 2021/ 2022 година
Заявление  за преминаване в дневна форма на обучението от разстояние в електронна среда за ученици до 14-годишна възраст (за не повече от 30 учебни дни по избор на ученика)
Заявление  за преминаване в дневна форма на обучението от разстояние в електронна среда за ученици до 14-годишна възраст (за повече от 30 учебни дни по избор на ученика)
Заявление  за преминаване в дневна форма на обучението от разстояние в електронна среда за ученици от 14 до 18-годишна възраст (за не повече от 30 учебни дни по избор на ученика)
Заявление  за преминаване в дневна форма на обучението от разстояние в електронна среда за ученици от 14 до 18-годишна възраст (за повече от 30 учебни дни по избор на ученика)
Декларация