Заповед №934/ 18.02.2022г. дневен режим за обучение от разстояние в електронна форма за периода от 21.02.2022г. до 27.02.2022г.
Заповед №933/ 18.02.2022г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 21.02.2022г. до 27.02.2022г.
Заповед №917/ 11.02.2022г. дневен режим за обучение от разстояние в електронна форма за периода от 14.02.2022г. до 18.02.2022г.
Заповед №916/ 11.02.2022г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 14.02.2022г. до 18.02.2022г.
Заповед №875/ 04.02.2022г. дневен режим за обучение от разстояние в електронна форма за периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022г.
Заповед №874/ 04.02.2022г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022г.
Заповед №426/ 18.11.2021г. дневен режим за обучение от разстояние в електронна форма за 22.11.2021г. 
Заповед №425/ 18.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за 22.11.2021г. 
Заповед №398/ 09.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за 15.11.2021г. 
Заповед №399/ 09.11.2021г. дневен режим за обучение от разстояние в електронна форма за 15.11.2021г. 
Заповед №387/ 05.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 08.11.2021г. до 19.11.2021г.
Заповед №388/ 05.11.2021г. дневен режим за обучение от разстояние в електронна форма за периода от 08.11.2021г. до 19.11.2021г.
Заповед №364/ 03.11.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от Iа клас за периода от 04.11.2021г. до 11.11.2021г.
Заповед №365/ 03.11.2021г. дневен режим за учениците от Iа клас и провеждане на обучение от разстояние в електронна форма за периода от 04.11.2021г. до 11.11.2021г.
Заповед №341/ 29.10.2021г. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от XIIа клас за периода от 02.11.2021г. до 05.11.2021г.
Заповед №342/ 29.10.2021г. дневен режим за учениците от XIIа клас и провеждане на обучение от разстояние в електронна форма за периода от 02.11.2021г. до 05.11.2021г.
Правила за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 година
Екип за подкрепа при организиране на обучение в електронна среда от разстояние
Условия и ред за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за отделен ученик за учебната 2021/ 2022 година
Заявление  за преминаване в дневна форма на обучението от разстояние в електронна среда за ученици до 14-годишна възраст (за не повече от 30 учебни дни по избор на ученика)
Заявление  за преминаване в дневна форма на обучението от разстояние в електронна среда за ученици до 14-годишна възраст (за повече от 30 учебни дни по избор на ученика)
Заявление  за преминаване в дневна форма на обучението от разстояние в електронна среда за ученици от 14 до 18-годишна възраст (за не повече от 30 учебни дни по избор на ученика)
Заявление  за преминаване в дневна форма на обучението от разстояние в електронна среда за ученици от 14 до 18-годишна възраст (за повече от 30 учебни дни по избор на ученика)
Декларация

 

 

Информация